Gender mainstreaming

Groot project

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbindt zich ertoe de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te versterken.

Verder werken aan een mentaliteitswijziging binnen de Kanselarij

Sleutelmedewerkers van de Kanselarij hebben opleidingen over gender mainstreaming gevolgd:

 • coördinatoren/coördinatrices gender mainstreaming
 • management
 • communicatiespecialisten

Ze werden zich bewust van het probleem en van het belang van een beleid dat de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen bij de Kanselarij terugdringt. Dat heeft een geleidelijke mentaliteitswijziging tot gevolg gehad.

Andere personeelsleden zullen die opleidingen ook volgen.

De gendercoördinatoren scholen zich constant bij om hun expertise te vergroten.  

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister positioneren als een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Personeelsleden zijn individu’s en geen ‘middelen’. Elke medewerker heeft een specifieke rol, eigen verwachtingen en competenties, zowel op het werk als in het privéleven.  

Om de medewerkers als individu’s te valoriseren, is het belangrijk rekening te houden met die individualiteit en meer flexibiliteit in te voeren: het is niet langer de aanwezigheid die moet worden beloond, maar de inzet, de houding en het resultaat.  

Om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen bijgevolg weg te werken moet het HR-beleid menselijk kapitaal, integriteit, co-creatie en mensgericht leiderschap promoten. De HR-dienst heeft dan ook volgende maatregelen genomen:

 • werken aan de reputatie als bedrijf dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen promoot:  employer branding
 • rekruteren zonder discrimineren
 • genderneutrale extralegale voordelen aanbieden
 • een mensgericht leiderschap toepassen (Vitruvius-programma)
 • aan talent management doen
 • een diversiteitsbeleid voeren

De invloed van het genderbeleid op vrouwen en mannen analyseren

De Kanselarij analyseert de kwaliteit van haar gendermainstreamingbeleid volgens een model dat vergelijkbaar is met het EFQM-model dat in de openbare instellingen wordt gebruikt.

 • Gender budgeting
  Een gendernota wordt toegevoegd aan het ontwerp van algemene uitgavenbegroting.  
   
 • Gendertest
  De wet van 15 december 2013 over de administratieve vereenvoudiging voert een nieuwe regelgevingsimpactanalyse (RIA) in.

  Die stemt de organisatie van de oude testen (Kafkatest, DOEB) en de nieuwe testen (gendertest, KMO-test en coherentietest van het beleid ten gunste van ontwikkeling) op elkaar af.
   

 • Overheidsopdrachten
  Het principe van gendergelijkheid wordt opgenomen in:
  • de selectiecriteria
  • de gunningscriteria
  • de uitvoeringsvoorwaarden van de overheidsopdrachten, zoals dat ook het geval is voor de EMAS-milieudoelstellingen.
   De inschrijver die de wetten over gelijke kansen tussen vrouwen en mannen niet naleeft, kan bijgevolg worden uitgesloten.

De acties die ondernomen worden controleren en zorgen voor permanente kwaliteit

Integratie van de genderdimensie in de planningsinstrumenten

De algemene directie Externe Communicatie speelt een belangrijke rol in deze stap en heeft die bevoegdheid verankerd in het managementplan.  

Positieve resultaten:

 • De opleidingen en de publicatie van de brochure ‘De genderdimensie in de federale communicatie integreren’ (pdf) hebben de federale communicatiespecialisten bewust gemaakt van genderkwesties
  De brochure, die vergezeld gaat van een praktische checklist, biedt een reeks instrumenten en aanbevelingen voor een communicatie zonder enige vorm van genderstereotype  
   
 • In het kader van het federale actieplan houdt Externe Communicatie een screening van de federale communicatie vanuit genderperspectief. Die studie wordt gevolgd door de publicatie van aanbevelingen voor de federale communicatoren
   
 • Er wordt een gendermainstreamingopleiding georganiseerd voor het management