Ondersteuningsdiensten

Budget en Beheerscontrole

De dienst Budget en Beheerscontrole:

 • werkt de begroting uit van de Kanselarij op basis van strategische en operationele doelstellingen en maakt de financiële planning van de FOD
 • is verantwoordelijk voor de interne controle en de beheerscontrole voor de begroting
 • houdt de boekhouding van de Kanselarij bij en legt de jaarrekeningen neer
 • coördineert de acties van de Kanselarij op het vlak van duurzame ontwikkeling en integriteit

Contact

Patricia Vercruysse
02 501 03 61

Personeel en Organisatie

De dienst P&O:

 • zorgt ervoor dat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister competente medewerkers aanwerft: rekruteringen, evaluaties, promoties, wedden, motivatie, persoonlijke ontwikkeling, verbetering van de arbeidsvoorwaarden en interne communicatie
 • werkt de structuren uit die noodzakelijk zijn voor de werking van de overheidsdienst: personeelsplan, taalkader, reglementering
 • beheert de  personeelsdossiers van de Kanselarij, de beleidscel van de eerste minister, het secretariaat van het directiecomité en het basisoverlegcomité

ICT

De rol van de ICT-dienst bestaat erin de medewerkers van de Kanselarij te ondersteunen in hun dagelijkse taken, hen de nodige instrumenten ter beschikking te stellen en de bescherming van hun gegevens te waarborgen.

Daarnaast biedt de ICT-dienst andere federale organisaties veilige, innovatieve en kwaliteitsvolle diensten aan. Hierbij houdt de dienst rekening met ieders specifieke noden, in het bijzonder op het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid van de elektronische gegevens.
 

ICT Kanselarij  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die op initiatief van de gebruikers voorkomt op de platformen, infrastructuren, opslagruimtes, toepassingen en diensten die de dienst hen ter beschikking heeft gesteld.

Elke gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud die hij toevoegt.

Contact

Voor meer informatie aangaande de dienstencatalogus of voor het uitwerken van een dienstenaanbod:
02  501 04 11
ICT.kanselarij@premier.fed.be

Secretariaat en Logistiek

De dienst Secretariaat en Logistiek: 

 • beheert de gebouwen en alle technische installaties 
  • in de Wetstraat 14 en 16
  • in de ambtswoning van de eerste minister, Lambermontstraat 1
  • in het domein van Hertoginnedal
 • koopt goederen en diensten aan en beheert
  • de perszaal en de vergaderzalen 
  • de dienst reprografie
  • het restaurant
  • het wagenpark
  • de onthaal- en koeriersdiensten
  • de schoonmaakploeg
  • de kantoorbenodigdheden

Contact

Anja Michalski
16_SandL_Sec@premier.fed.be
02 501 03 65

Vertaaldienst

De vertaaldienst vertaalt juridische, algemene en beleidsteksten en staat in voor de simultaanvertaling van vergaderingen.

De tolken zijn aanwezig tijdens vergaderingen van:

 • de ministerraad
 • het kernkabinet
 • het overlegcomité
 • persconferenties

De dienst volgt het ritme van de federale regeringsploeg. Hij is 24 uur op 24 beschikbaar, het hele jaar door. Een wachtdienst is steeds bereikbaar voor dringende vertalingen of vergaderingen.