Maatschappelijk verslag 2014

Verslag

In 2014 heeft de Kanselarij van de Eerste Minister voor een maatschappelijk verslag gekozen. Dat verslag is verschillend van de vorige omdat het zich niet enkel meer op de activiteiten van de diensten baseert maar ook op de identiteit van de FOD.

De maatschappelijke aanpak laat toe de Kanselarij vanuit een andere invalshoek voor te stellen, met een perifere blik na te denken over de organisatie ervan en de waarden ervan zoals flexibiliteit, uitmuntendheid en vertrouwen onder de aandacht te brengen.

Dit maatschappelijk verslag maakt deel uit van een pilootproject van het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling), dat dit type verslag in de federale administratie wil invoeren.

Vijf overheidsdiensten namen deel aan het project, op basis van de G4-richtlijnen van het GRI (4e versie van het Global Reporting Initiative). Het werd op 28 april 2015 in het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace aan de andere FOD’s voorgesteld, dit in aanwezigheid van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem.