Communiceren met de pers, de overheidsdiensten en de burger: news.belgium.be

Voorgestelde dienst: 
Website https://news.belgium.be
Domein: 
Perscommunicatie, stakeholders en burgers
Bondige omschrijving: 

De algemene directie Externe Communicatie stelt gratis een online tool ter beschikking van de Belgische federale instellingen voor de verspreiding van uw nieuwsberichten naar de geabonneerde journalisten en burgers, en via Belga. Het maakt een doeltreffend beheer van uw contacten mogelijk en zorgt voor de automatische archivering van uw officiële communicatie.

Target: 
Belgische federale overheden en regeringsleden
Doelstelling: 

De Belgische overheden in staat stellen om de Belgische en buitenlandse pers, en de burger te informeren over hun beleid en werking

Uitgebreide omschrijving: 

News.belgium.be wil het communicatieknooppunt zijn voor de overheidsdiensten en Belgische en Europese journalisten:

 • het biedt een overzicht van officiële informatie
 • de woordvoerders en communicatieverantwoordelijken verspreiden er rechtstreeks hun informatie naar de journalisten, de stakeholders en de burger
 • de gebruikers en abonnees selecteren op hun beurt de officiële nieuwsberichten en informatie die ze relevant achten

News.belgium.be biedt:

 • de verspreiding van de officiële nieuwsberichten, waaronder die van de ministerraad
 • drie keer per dag een algemene informatiebrief met de recentste nieuwsberichten
 • een wekelijkse informatiebrief met de nieuwsberichten van de ministerraad
 • de automatische verspreiding van nieuwsberichten bij het persagentschap Belga
 • de automatische verspreiding van nieuwsberichten bij andere externe officiële sites
 • de mogelijkheid voor de gebruikers hun nieuwsberichten op elk ogenblik te verzenden naar de contactlijsten die ze zelf op de website beheren
 • de mogelijkheid om foto’s, video’s en citaten toe te voegen aan de nieuwsberichten
 • beheer van perscontacten
Approach: 

Contacteer ons via het volgende adres: info@news.belgium.be

Doorlooptijd: 
De dienst is beschikbaar 7d/7, 24u/24
Kostprijs: 

Gratis

Conditions and Agreements: 

Deel uitmaken van de Belgische federale overheid