Informatiecampagnes van de federale overheid

Voorgestelde dienst: 
Informatiecampagnes van de federale overheid
Domein: 
Externe communicatie
Bondige omschrijving: 

Jaarlijks voert de overheid campagnes om burgers en bedrijven te informeren over haar beleid. Het grootste deel van deze overheidscampagnes wordt gevoerd en uitgevoerd door de cel Campagnes van de AD Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Deze cel geeft onder andere communicatieadvies en coördineert en begeleidt overheidscampagnes.

Target: 
Alle federale en programmatorische overheidsdiensten en de daaraan verbonden instellingen. De federale kabinetten.
Doelstelling: 

Het hoofddoel is om in nauwe samenwerking met de organisatie-klant campagnes zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren en te sturen, zodat de uiteindelijke communicatiedoelen bereikt worden.

Uitgebreide omschrijving: 

De cel Campagnes biedt onder andere de volgende diensten:

 • administratieve ondersteuning
 • budgettaire ondersteuning
 • creatieve ondersteuning
 • coördineren mediaselecties en rechtstreekse media-aankopen
 • uitvoering van de wetgeving overheidsopdrachten en verkiezingsuitgaven
 • organisatie van evenementen binnen een campagne
Approach: 

Concreet betekent dit voor de uitvoering van een campagne:

 • keuze van de procedure
 • uitwerken van bestekken
 • organisatie van briefings
 • studie en analyse van projecten
 • samenstelling van de selectiecomités
 • selectie van agentschappen en andere leveranciers
 • bepaling van een mediaplan
 • opvolging van de campagne (administratie, creatie,…)
 • coördinatie tussen de verschillende tussenkomende partijen (FOD-media-agentschap)
 • aankoop mediaruimte
 • validatie vóór verspreiding
 • pre- en posttest van gevoerde campagnes
 • budgettaire opvolging van de campagne (bestellingen-facturen).
Doorlooptijd: 
Afhankelijk van de campagne
Kostprijs: 

De cel Campagnes stelt haar expertise gratis ter beschikking van de andere overheidsdiensten. Bovendien worden de kortingen die contractueel of na onderhandelingen met leveranciers verkregen worden volledig ter beschikking gesteld van de organisatie-klant.

Conditions and Agreements: 

Om de organisatie-klant goed te kunnen adviseren, moeten wij over de volgende gegevens beschikken:

 • context van de campagne
 • wat is de boodschap?
 • bepaling van de doelgroep
 • via welke kanalen?
 • welke doelstellingen wil ik bereiken?
 • tone of voice
 • duur van de campagne
 • herhaling
 • talen
 • beschikbaar budget