Organisatie van een bijzondere NAVO-top in Brussel op 24 maart 2022

Nieuws

Op donderdag 24 maart 2022 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) samen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Deze top, die werd voorgezeten door secretaris-generaal Jens Stoltenberg, werd bijeengeroepen in het kader van de huidige crisis in Oekraïne.

Tijdens deze bijzondere top werden voornamelijk de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de NAVO-landen besproken. Naast de top vonden ook bilaterale vergaderingen plaats tussen de landen en de organisaties. Bovendien heeft de Amerikaanse president Joe Biden, die in Brussel was voor deze bijzondere top, ook de top van de Europese Unie op 24 en 25 maart in Brussel bijgewoond.

Brussel en België beschikken over erkende ervaring en knowhow op het gebied van de organisatie van Europese en internationale toppen. De voorbereiding van deze top, die op uitzonderlijk korte tijd moest gebeuren, vereiste een grote mobilisatie van de federale overheid en de betrokkenheid van talrijke actoren en partners, waaronder de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het Ministerie van Defensie en de FOD Binnenlandse Zaken voor alle aspecten die verband houden met veiligheid en preventie, protocol, mobiliteit en communicatie. De top werd dus in de best mogelijke omstandigheden georganiseerd, in perfecte samenwerking tussen de federale en de gewestelijke instellingen.