De Federal Truck bezoekt gemeenten met Seveso-risico

Woont u in de buurt van een Seveso-bedrijf? Breng dan een bezoek aan de Federal Truck.

De hele maand juni doorkruist de Federal Truck het land en houdt hij halt in gemeenten die binnen de risicozone vallen. U vindt er informatie en advies over  wat u moet doen indien er iets voorvalt.

Een Seveso-bedrijf is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld, opgeslagen of verdeeld worden, denk bijvoorbeeld aan chemische fabrieken of aardoliedepots. De kans op een zwaar ongeval blijft echter klein want ze zijn onderhevig aan strikte controles en reglementeringen.

De Federal Truck bezoekt de volgende gemeenten:

 • 07/06 Seneffe

 • 08/06 Diegem

 • 08/06 Machelen

 • 09/06 Bredene

 • 09/06 Oostende

 • 10/06 Genk

 • 11/06 Ecaussinnes

 • 11/06 Saint-Ghislain

 • 12/06 Zwijndrecht

 • 14/06 Beveren

 • 15/06 Gent

 • 18/06 Habay-La-Neuve

 • 19/06 Beringen

 • 20/06 Tessenderlo

 • 21/06 Beveren

 • 23/06 Engis

 • 24/06 Zandvliet

Meer informatie over het parcours van de Federal Truck vindt u op het officiële facebook en twitter account.

Meer informatie over Seveso-bedrijven vindt u op de websites www.risico-info.be en www.seveso.be.

In het kader van haar taak op het vlak van de ondersteuning van de communicatie van de federale overheidsdiensten heeft de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bijgedragen tot de verwezenlijking van dit project.