Herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België

Groot project

De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, heeft de geschiedenis grondig gewijzigd.

België speelde een belangrijke rol in deze oorlog, niet het minst door de moedige weerstand van onze soldaten bij de Duitse invasie. Daarom had 'Poor little Belgium' de bewondering van de hele wereld verdiend.

België zal dan ook een centrale plaats innemen in de herdenking van de 100ste verjaardag van deze oorlog en organiseert enkele nationale herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling.

Gedurende de hele periode 2014-2018 organiseren de Belgische overheden culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke evenementen.

Het Organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de FOD Kanselarij van de Eerste minister
  • de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • het Ministerie van Defensie
  • het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).