Persagentschap Belga: toegang tot www.belgagov.be

Voorgestelde dienst: 
Persagentschap Belga: toegang tot www.belgagov.be
Domein: 
Persdiensten
Bondige omschrijving: 

Toegang tot de Belga persdiensten: BelgaText met nieuwsberichten en persagenda, Belga Select, Belga PrPro

Target: 
Alle federale en programmatorische overheidsdiensten en de daaraan verbonden instellingen. De federale kabinetten.
Doelstelling: 

Altijd en overal op de hoogte van de nieuwsberichten van Belga

Uitgebreide omschrijving: 

Gratis toegang via pc, tablets, smartphones…

Belga Tekst: raadplegen van nieuwsberichten, toevoegen van items aan persagenda

Belga Select: doorsturen van nieuwsberichten via mail op basis van trefwoorden (enkel voor regeringsleden, de voorzitters van de FOD’s, POD’s of hun vertegenwoordiger)

Belga PrPro : gratis verspreiden van uw persberichten via www.news.belgium.be
 

Approach: 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister beheert het raamcontract voor de Belgatoegangen voor de federale en programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen.

Kostprijs: 

Gratis

Conditions and Agreements: 

De toegangen worden toegekend via de communicatieverantwoordelijken van de FOD’s en POD’s of de contactpersonen binnen de beleidscel.