Nieuws

website www.belgium.be
Nieuws
Het federale portaal www.belgium.be begint het nieuwe jaar met een volledig nieuwe look. Met zijn strakke lijnen en hedendaagse design is het portaal voortaan volledig “responsive”.
Nieuws
De Federal Truck doorkruist het land gedurende een jaar en ontvangt leerlingen en burgers in scholen of op pleinen.
De FOD Volksgezondheid heeft 8 videofilmpjes gemaakt, die elk één van de acht patiëntenrechten illustreren. Die filmpjes worden verspreid aan partners binnen de gezondheidszorg.
Unesco Logo
Nieuws
Benjamin Goes (Kanselarij van de Eerste Minister) is voorzitter van het UNESCO-comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.