Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes!

Nieuws

Sinds 2012 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu jaarlijks de campagne ‘Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes!’. Het doel van de campagne is burgers bewust te maken van de risico’s van veelvuldig en onnodig gebruik van medische beelden.

Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor verschillende technieken om het lichaam in beeld te brengen. Voor deze technieken maakt men vaak gebruik van ioniserende straling en dat is niet altijd zonder risico. Binnen de medische beeldvorming maken 6 beeldvormingstechnieken gebruik van ioniserende straling:

  • radiografie
  • radioscopie
  • CT-scan
  • planaire scintigrafie
  • Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
  • Positron Emission Tomography (PET)

De kans op nadelige effecten door ioniserende straling blijft erg klein maar toch is voorzichtigheid geboden. Kinderen zijn gevoeliger voor ioniserende straling dan volwassenen en ook zwangere vrouwen zijn kwetsbaar. Bovendien is het risico op nadelige effecten cumulatief (hoe meer bestraling, hoe groter het risico).

Bekijk met uw arts, specialist of tandarts altijd of de voordelen van een onderzoek met medische beeldvorming opwegen tegen de nadelen.

​In het kader van haar taak op het vlak van de ondersteuning van de communicatie van de federale overheidsdiensten heeft de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bijgedragen tot de verwezenlijking van dit project.