Klachten

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister verzamelt de gegevens die u op dit formulier vermeldt, enkel om uw aanvraag te behandelen.
Meer info op onze pagina ‘bescherming van persoonsgegevens.

Elke dag staan de federale ambtenaren van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden.

Als u echter niet tevreden bent over diensten die onder onze bevoegdheid vallen, dan kunt u een klacht indienen via het formulier of via een brief naar het adres vermeld op de Contactpagina.

De klachtencoördinator zendt u een ontvangstbewijs. Als uw klacht als ontvankelijk wordt beschouwd krijgt ze een uniek nummer. Binnen de dertig dagen ontvangt u een antwoord en, naargelang het geval, een voorstel van oplossing, een rechtzetting…

Opgelet! Een klacht is geen beroep. Als u een administratieve beslissing ongedaan wilt maken, dient u beroep aan te tekenen bij de bevoegde instantie.

Meer informatie over het klachtenbeheer vindt u op https://klachten.belgium.be en “Klachten over onze dienstverlening?”