Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV)

De DAV heeft als taak maatregelen voor te stellen om de administratieve complexiteit voor ondernemingen en burgers te verminderen.

Het gaat bijvoorbeeld om de vereenvoudiging van:

  • in te vullen formulieren
  • de registratieverplichting om een product te kunnen verkopen
  • te bewaren documenten

De DAV werd in 1998 opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.